فروشگاه سپاد

فروشگاه سپاد

ساعات کاری: 7 الی 15
مشهد، میدان سپاد، بازار روز مواد غذایی، خیابان دوم، غرفه 50

تلفن تماس : 05137054470
فروشگاه شاهد

فروشگاه شاهد

ساعات کاری: 8 الی 22:30
مشهد، قاسم آباد، تقاطع شاهد و شریعتی، نبش چهار راه ورزش

تلفن تماس : 05136611550